Strona Archiwalna Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy

Dziś jest piątek 28 maja 2021, imieniny: Augustyna i Jaromira

#Szczepimy się

dodano: 2021-04-26 22:27:46

plakat akcji szczepimy się

czytaj więcej »

Światowy Dzień Trzeźwości

dodano: 2021-04-15 14:20:51

15 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Trzeźwości. Wśród problemów społecznych występujących na całym świecie alkoholizm ma  szczególne znaczenie, ponieważ spożywanie alkoholu w sposób istotny wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale również wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj.: przestępczość, zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, wypadki samochodowe, ubóstwo, bezrobocie czy przemoc w rodzinie.

Światowy Dzień Trzeźwości został wprowadzony, by pokazać i zwrócić uwagę ludziom na to, jak bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie ma wypicie alkoholu. I nie jest to samo święto, co Dzień bez Alkoholu.

czytaj więcej »

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

dodano: 2021-04-15 10:29:04

obrazek dystrybucji żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że zgodnie z zawartą umową z Caritas Polska  na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 r. od dnia 22.04.2021 r. w każdy czwartek i piątek w godzinach od 9:00 do 14:00 w holu Gimnazjum (wejście od strony boisk) będzie wydawana żywność.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej i których dochód netto nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- 1 542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

- 1 161,60 zł - dla osoby w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 881 58 45

Jarosław Gruszczyński - Dyrektor MGOPS w Stepnicy

 

czytaj więcej »

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021-2026

dodano: 2021-04-14 12:39:22

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stepnica!

Zapraszam do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna.

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w gminie oraz opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu Gminy Stepnica w sferze społecznej. Zebrane informacje posłużą wyłącznie sporządzeniu zbiorczych zestawień i zostaną wykorzystane do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021-2026.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewtqiZ_nRBH-9pnvJoAVzbfDtnYfpqkYY-PpYfYrWwnX0bsw/viewform?usp=sf_link


Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

Jarosław Gruszczyński - Dyrektor MGOPS w Stepnicy

czytaj więcej »

Strona Archiwalna